ეს ნიშნავს, რომ უკვე მუშაობთ. ამიტომ თქვენი ორგანიზმი განიცდის მნიშვნელოვან დატვირთვას.

აქედან გამომდინარე სასურველია შეარჩიოთ სავარძელი, რომელსაც ყველა სიბრტყეში მაქსიმალური მოძრაობა შეუძლია.

ანუ შესაძლებელია ხელით არეგულიროთ სავარძლის სიმაღლე, დასჯდომის სიღრმე, საზურგის სიმაღლე და დახრის კუთხე, იდაყვების დასადები რბილი სახელურების სიმაღლე.

რაც შეეხება ქსოვილს, იგი აუცილებლად ჰიგროსკოპიური (ნესტის შემწოვი) უნდა იყოს.