საკონფერენციო სავარძელი

საკონფერენციო სავარძელი წონის დატვირთვა 110 კგ

გამოქვეყნებამდე მიმოხილვა გადის მოდერაციას