საოფისე სავარძელი

საოფისე სავარძელი წონის დატვირთვა 130 კგ 

გამოქვეყნებამდე მიმოხილვა გადის მოდერაციას