ხელმძღვანელის სავარძელი

ხელმძღვანელის სავარძელი წონის დატვირთვა 120 კგ

ზომა დიდი
გამოქვეყნებამდე მიმოხილვა გადის მოდერაციას