ხელმძღვანელის სავარძელი

ხელმძღვანელის სავარძელი წონის დატვირთვა 120 კგ

გამოქვეყნებამდე მიმოხილვა გადის მოდერაციას