ხელმძღვანელის სავარძელი

ხელმძღვანელის სავარძელი წონის დატვირთვა 150 კგ

გამოქვეყნებამდე მიმოხილვა გადის მოდერაციას